Pravidla

Právo účasti

 • Kompletního programu hlavní soutěže jednotlivců se může zúčastnit kdokoliv, bez ohledu na věk a národnost. V souladu se soutěžním řádem HALAS bude mistrem ČR vyhlášen nejúspěšnější hráč s trvalým pobytem na území ČR.
 • Juniorského mistrovství ČR se mohou účastnit hráči v době soutěže mladší 21 let, tedy narození 20. 9. 1994 a mladší. Do samostatné kategorie <18 budou zařazeni hráči narození 20. 9. 1997 a mladší, do samostatné kategorie <15 budou zařazeni hráči narození 20. 9. 2000 a mladší. Do samostatné kategorie >50 budou zařazeni hráči v době soutěže starší 50 let, tedy narození 20. 9. 1965 a starší.
 • Jednotlivé kategorie se neliší zadáním, pouze samostatnou výsledkovou listinou. Účast v dílčí kategorii není v rozporu s účastí v hlavní kategorii.
 • Týmové soutěže se může účastnit libovolně sestavený tříčlenný tým, bez ohledu na věk a národnost, dokonce bez ohledu na účast v soutěži jednotlivců.
 • Vložené soutěže v řešení logických úloh se může zúčastnit kdokoliv, bez ohledu na věk, národnost a bez ohledu na účast v ostatním programu.
 • Společnou podmínkou účasti ve všech bodech je přihlášení (viz formuláře), abychom pro vás měli dostatek soutěžních materiálů. Dospělí účastníci platí startovné (ve výši dle novinky z 4. 8.), hráči narození v roce 1994 a mladší se mohou účastnit zdarma libovolné části programu.

Pravidla soutěží

 • Hlavní soutěž jednotlivců se bude skládat z určitého počtu kol základní části (>5) a playoff. Do vyřazovací fáze postoupí několik nejlepších hráčů po základní části (~12). O konečném pořadí ostatních hráčů rozhoduje součet bodů ze základní části, o konečném pořadí postupujících rozhoduje průběh playoff, v němž bude zohledněn bodový zisk ze základní části.
 • Juniorské mistrovství se bude skládat ze tří kol, která proběhnou v sobotu 19. 9. 2015 dopoledne. O konečném pořadí v jednotlivých kategoriích rozhoduje součet bodů za tato tři kola. Výsledky budou vyhlášeny v sobotu po obědě.
 • V rámci závěrečného vyhlašování v neděli odpoledne oceníme také nejlepší výkony v kategoriích <15, <18, <21 a >50 mezi účastníky hlavní soutěže. O pořadí rozhodne součet bodů ze základní části.
 • Týmová soutěž se bude skládat ze tří částí. O pořadí rozhodne výhradně součet bodů ze tří týmových kol.
 • Vložená soutěž v řešení logických úloh je představována jediným kolem. Hráči si budou moci vybrat ze dvou výkonnostních kategorií A a B.
 • Pořadatelé si vyhrazují právo upřesnit, doplnit a definitivně vyhlásit pravidla na místě, před začátkem soutěží.

Podrobnosti

 
Rozhodování v soutěži

Základním podkladem pro rozhodování v soutěži je Soutěžní řád HALAS.

První instancí, která se bude zabývat vašimi řešeními, je sbor hodnotitelů pracující v zázemí soutěže. Povinností hráče po vrácení opravených archů je kontrola, zda hráč souhlasí s hodnocením jednotlivých úloh a celkovým bodovým součtem. V případě nejasností nebo nespokojenosti se můžete obrátit na vedoucí sboru hodnotitelů Janu Novotnou, která s vámi situaci vyřeší.

Druhou instancí, v případě nespokojenosti s prací sboru hodnotitelů, je rozhodčí turnaje delegovaný výborem HALAS. Jeho případné opravné rozhodnutí je konečné na místě soutěže. V případě trvající nespokojenosti je poslední instancí pro odvolání výbor HALAS, který má pravomoc dodatečně upravit výsledky soutěže.

Hodnocení úloh

S výjimkou třetího kola soutěže jednotlivců, druhého kola soutěže družstev a playoff, o nichž budou hráči včas informováni, platí, že hráči a týmy řeší jednotlivé úlohy, které jsou samostatně hodnoceny a každé z nich přísluší určitý počet bodů. Nárok na tyto body vzniká v případě, že jsou všechna políčka obrazce vyplněna v souladu se zadáním. V případě chyby, jakkoliv rozsáhlé, nezískáte za danou úlohu body žádné.

Časový limit a Časová bonifikace

Každé kolo má určen časový limit, který bude před jeho začátkem vyhlášen. Časový odpočet bude veřejně promítán s tím, že hráči budou slovně upozorněni několikrát během kola, kolik času zbývá do jeho konce. V okamžiku vypršení časového limitu musí všichni hráči okamžitě přestat vyplňovat řešené úlohy. Prohřešek proti tomuto pravidlu (a fair play!) může být v krajním případě trestán vyloučením ze soutěže.

V případě kompletního řešení všech úloh před vypršením časového limitu je možné odevzdat soutěžní archy a přihlásit se tak o časovou bonifikaci. Doporučeným postupem je zvednutí ruky a hlasité vyslovení vlastního jména, případně slova „Hotovo“. Za každou celou ušetřenou minutu z časového limitu získá hráč / tým 5 bodů navíc k zisku za jednotlivé úlohy. Nutnou podmínkou je jejich kompletně správné řešení. V případě drobné chyby v 1 (2) z řešených úloh může být hráči přiznána částečná časová bonifikace ve výši 60 % (30 %) bonifikace plné. Typickým příkladem drobné chyby je 1 nevyplněné políčko nebo prohozená dvojice čísel. O tom, co je a co není drobná chyba, rozhoduje podle charakteru úlohy vedoucí sboru hodnotitelů s tím, že na částečnou bonifikaci není vymahatelný nárok.

Celkové výsledky juniorského mistrovství

Celkové výsledky mistrovství ČR juniorů, ve třech kategoriích <15, <18 a <21 let, se sestavují jako součet bodových zisků v prvních třech kolech včetně časových bonifikací. V případě bodové shody na medailových pozicích bude připravena rozstřelová úloha.

Výsledky základní části hlavní soutěže

Celkové výsledky základní části mistrovství ČR 2015 se sestavují jako součet bodových zisků v šesti kolech soutěže jednotlivců včetně časových bonifikací. Tato tabulka slouží jako podklad pro postup do semifinále a finále, pro ostatní hráče určuje jejich výsledné pořadí v mistrovství. Dále podle této tabulky vyhlásíme nejlepší výkon hráče mladšího 15, 18 a 21 let a nejlepší výkon hráče staršího 50 let.

Výsledky týmové soutěže

Celkové výsledky týmové soutěže se sestavují jako součet bodových zisků ve třech týmových kolech včetně časových bonifikací. V případě bodové shody na medailových pozicích bude připravena rozstřelová úloha.

Playoff soutěže jednotlivců

Do playoff soutěže jednotlivců postupuje 12 nejlepších hráčů po základní části (bez ohledu na věkovou kategorii či národnost). V případě bodové shody postoupí do playoff všichni hráči se stejným bodovým ziskem jako 12. v pořadí.

Prvním kolem playoff je semifinále pro hráče na 5. až 12. místě. Ze semifinále postoupí 4 hráči do finále, kam mají přímý postup hráči z 1. až 4. místa po základní části. V případě bodové shody postupují přímo do finále všichni hráči se stejným bodovým ziskem jako 4. v pořadí; semifinále se v takovém případě účastní méně hráčů a ve hře je méně postupových míst.

V semifinále budou návazným způsobem řešeny 4 úlohy (předem známých typů). Hráč na 5. místě má na jejich vyřešení 32 minut, hráč na 12. místě 28 minut, ostatní časy startu budou vypočteny podle poměru bodů ze základní části. Vyřešenou úlohu hráč odevzdává svému rozhodčímu, ten po 30 vteřinách buď dává pokyn k přechodu na další úlohu, nebo vrací nesprávné řešení. Pro určení pořadí v semifinále hraje roli čas vyřešení 4., 3., 2., 1. úlohy, případně pořadí v základní části. Čtyři nejlepší semifinalisté doplní finálovou osmičku.

Ve finále bude návazným způsobem řešeno 5 úloh (předem známých typů). Hráč na 1. místě má na jejich vyřešení 40 minut, hráč na 4. místě 36 minut, start 2. a 3. hráče určí poměr bodů v základní části, postupující semifinalisté startují s dalšími odstupy 20 vteřin podle pořadí v semifinále. Postup řešení jednotlivých úloh je stejný jako v semifinále s tím rozdílem, že poslední dvě (4. a 5.) tabulky jsou připraveny pouze ve 4 kopiích. To znamená, že do boje o medaile je potřeba proklouznout včas. O pořadí finalistů rozhoduje čas vyřešení 5., 4., 3., 2., 1. úlohy, případně pořadí v základní části.