Pravidla mistrovství

Právo účasti

  • Kompletního programu hlavní soutěže jednotlivců se může zúčastnit kdokoliv, bez ohledu na věk a národnost. V souladu se soutěžním řádem HALAS bude mistrem ČR vyhlášen nejúspěšnější hráč s trvalým pobytem na území ČR.
  • Juniorského mistrovství ČR se mohou účastnit hráči narození v roce 2000 a mladší. Do samostatné kategorie J<21 budouzařazeny ročníky 2000, 2001 a 2002; do samostatné kategorie J<18 budou zařazeny ročníky 2003, 2004 a 2005; do samostatné kategorie J<15 budou zařazeni hráči narození v roce 2006 a mladší. Svou kategorii vyberte v přihlašovacím formuláři, při prezenci v den soutěže můžete být vyzváni k prokázání totožnosti a roku narození vhodným dokladem.
  • Do samostatné kategorie S>50 budou zařazeni hráči narození v roce 1971 a dříve.
  • Jednotlivé kategorie se neliší zadáním, pouze samostatnou výsledkovou listinou. Účast v dílčí kategorii není v rozporu s účastí v hlavní kategorii.
  • Týmové soutěže se může účastnit libovolně sestavený tříčlenný tým, bez ohledu na věk a národnost. Zájem o účast v týmové soutěži projevte příslušnou volbou v přihlašovacím formuláři, tříčlenné týmy je možné sestavit předem (přihlašujte se ZDE) nebo až na místě.
  • Společnou podmínkou účasti ve všech bodech je přihlášení (viz stránka Přihlašování), abychom pro vás měli dostatek soutěžních materiálů. Dospělí účastníci platí startovné, hráči narození v roce 2000 a mladší se mohou účastnit všech soutěží během dvoudenního programu zdarma.
  • Podrobnosti k doprovodným soutěžím budou doplněny.

Pravidla soutěže

 
Rozhodování v soutěži

Základním podkladem pro rozhodování v soutěži je Soutěžní řád HALAS.

První instancí, která se bude zabývat vašimi řešeními, je sbor hodnotitelů pracující v zázemí soutěže. Povinností hráče po vrácení opravených archů je kontrola, zda hráč souhlasí s hodnocením jednotlivých úloh a celkovým bodovým součtem. V případě nejasností nebo nespokojenosti se můžete obrátit na vedoucí sboru hodnotitelů, která s vámi situaci vyřeší.

Druhou instancí, v případě nespokojenosti s prací sboru hodnotitelů, je rozhodčí turnaje delegovaný výborem HALAS. Jeho případné opravné rozhodnutí je konečné na místě soutěže. V případě trvající nespokojenosti je poslední instancí pro odvolání výbor HALAS, který má pravomoc dodatečně upravit výsledky soutěže.

 

Pravidla soutěže jednotlivců
Určený počet bodů u úlohy (nebo její části) získáte, pokud je celá kompletně a správně vyřešená. Jako správné řešení se považuje označení „vadná“ v případě, že je opravdu vadná a nemá řešení (nemělo by nastat). Bonusy (časové a za pořadí) získáte pouze, pokud budete mít kompletní a správné řešení všech úloh v daném kole, případně budete mít v jedné úloze menší chybu. 

O pořadí rozhoduje celkový počet bodů.

 

Pravidla týmové soutěže

Soutěž je určena tříčlenným týmům a bude mít tři kola. Do výsledků se nezapočítávají výsledky ze soutěže jednotlivců. Podrobnější pravidla budou zveřejněna později. 

 

Pravidla playoff

Pravidla budou zveřejněna později.