Pravidla mistrovství

Právo účasti

  • Kompletního programu hlavní soutěže jednotlivců se může zúčastnit kdokoliv, bez ohledu na věk a národnost. V souladu se soutěžním řádem HALAS bude mistrem ČR vyhlášen nejúspěšnější hráč s trvalým pobytem na území ČR.
  • Juniorského mistrovství ČR se mohou účastnit hráči narození v roce 2001 a mladší. Do samostatné kategorie J<21 budou zařazeny ročníky 2001, 2002 a 2003; do samostatné kategorie J<18 budou zařazeny ročníky 2004, 2005 a 2006; do samostatné kategorie J<15 budou zařazeni hráči narození v roce 2007 a mladší. Svou kategorii vyberte v přihlašovacím formuláři, při prezenci v den soutěže můžete být vyzváni k prokázání totožnosti a roku narození vhodným dokladem.
  • Do samostatné kategorie S>50 budou zařazeni hráči narození v roce 1972 a dříve.
  • Jednotlivé kategorie se neliší zadáním, pouze samostatnou výsledkovou listinou. Účast v dílčí kategorii není v rozporu s účastí v hlavní kategorii.
  • Týmové soutěže se může účastnit libovolně sestavený tříčlenný tým, bez ohledu na věk a národnost. Zájem o účast v týmové soutěži projevte příslušnou volbou v přihlašovacím formuláři, tříčlenné týmy je možné sestavit předem nebo až na místě.
  • Společnou podmínkou účasti ve všech bodech je přihlášení (viz stránka Přihlašování), abychom pro vás měli dostatek soutěžních materiálů. Dospělí účastníci platí startovné, hráči narození v roce 2001 a mladší se mohou účastnit všech soutěží během dvoudenního programu zdarma.
     

Pravidla soutěže

 
Rozhodování v soutěži

Základním podkladem pro rozhodování v soutěži je Soutěžní řád HALAS.

První instancí, která se bude zabývat vašimi řešeními, je sbor hodnotitelů pracující v zázemí soutěže. Povinností hráče po vrácení opravených archů je kontrola, zda hráč souhlasí s hodnocením jednotlivých úloh a celkovým bodovým součtem. V případě nejasností nebo nespokojenosti se můžete obrátit na vedoucí sboru hodnotitelů, která s vámi situaci vyřeší.

Druhou instancí, v případě nespokojenosti s prací sboru hodnotitelů, je rozhodčí turnaje delegovaný výborem HALAS. Jeho případné opravné rozhodnutí je konečné na místě soutěže. V případě trvající nespokojenosti je poslední instancí pro odvolání výbor HALAS, který má pravomoc dodatečně upravit výsledky soutěže.

 

Pravidla soutěže jednotlivců

Určený počet bodů u úlohy (nebo její části) získáte, pokud je celá kompletně a správně vyřešená. Jako správné řešení se považuje označení „vadná“ v případě, že je opravdu vadná a nemá řešení (nemělo by nastat). Bonusy (časové a za pořadí) získáte pouze, pokud budete mít kompletní a správné řešení všech úloh v daném kole, případně budete mít nanejvýš v jedné úloze chybu a to nejvýše ve dvou polích.

O pořadí rozhoduje celkový počet bodů.

Pravidla týmové soutěže

Soutěž je určena tříčlenným týmům a bude mít tři kola. Bude se počítat pořadí v jednotlivých kolech. Pořadí v jednom kole je určeno těmito kritérii:

1) Počet správně vyplněných políček ve všech tabulkách
2) V případě kompletního a správného řešení všech tabulek – čas odevzdání

V případě, že tato kritéria nerozhodnou (nekompletní řešení se stejným počtem správných políček případně shodný okamžik odevzdání kompletního řešení), započítá se průměrné pořadí, např. za 3.-4. místo se započítá pořadí 3,5.

O celkovém pořadí v soutěži týmů rozhodnou tato kritéria:

1) Nižší součet pořadí z jednotlivých kol
2) Větší počet nižších pořadí (1+1+4 je lepší než 1+2+3, a to je lepší než 2+2+2)
3) Větší počet kompletně a správně vyřešených kol
4) Nižší součet časů odevzdání všech tří kol
5) Lepší pořadí v kole s nejdelším časem na luštění
6) Lepší pořadí v kole s druhým nejdelším časem na luštění

Pravidla playoff soutěže jednotlivců

Do playoff postupuje 6 nejlepších účastníků mistrovství po základní části. Při rovnosti bodů rozhoduje o postupu lepší výsledek v 6.kole. Při opakované rovnosti bodů bude rozhodovat výsledek v kolech 5, 4, 3 atd.

Playoff bude sestávat ze dvou kol:
A. Semifinále pro 3.-6. hráče po základní části. Budou se řešit tři úlohy.
B. Finále pro 1. a 2. hráče po základní části a dvou nejlepších ze semifinále. Budou se řešit tři úlohy.

Časový limit na každou úlohu bude 6 minut.

Bodování:
A. Semifinále – body 4-3-2-1 podle pořadí v základní části + za 1. úlohu + za 2. úlohu + za 3. úlohu
B. Finále – body 4-3-2-1 podle pořadí v základní části (postoupivším ze semifinále se počítá umístění v semifinále; pokud mají stejně bodů, počítá se umístění po základní části) + za 4. úlohu + za 5. úlohu + za 6. úlohu

O pořadí v jednotlivých kolech rozhoduje součet bodů.

O pořadí v jednotlivých úlohách rozhoduje:
1) Počet správně vyplněných políček
2) Čas odevzdání

V případě, že dosavadní kritéria v jednotlivých situacích nerozliší pořadí (např. stejný počet bodů po základní části, stejný počet políček i čas v jednotlivé úloze, apod.), se postupuje takto:
a) Pokud jde pouze o to přidělit body, pak se body rozdělí rovným dílem (např. pokud po základní části mají hráči na 3. a 4. místě shodný počet bodů, dostanou do semifinále oba po 3,5 bodu)
b) Při rovnosti celkových bodů v semifinále nebo finále rozhoduje o pořadí výsledek po základní části.
c) Pokud nerozhodne ani výsledek po základní části, rozhodne o konečném pořadí rozstřel.