Pravidla mistrovství

Právo účasti

 • Kompletního programu hlavní soutěže jednotlivců se může zúčastnit kdokoliv, bez ohledu na věk a národnost. V souladu se soutěžním řádem HALAS bude mistrem ČR vyhlášen nejúspěšnější hráč s trvalým pobytem na území ČR.
 • Juniorského mistrovství ČR se mohou účastnit hráči narození v roce 1998 a mladší. Do samostatné kategorie J<21 budouzařazeny ročníky 1998, 1999 a 2000; do samostatné kategorie J<18 budou zařazeny ročníky 2001, 2002 a 2003; do samostatné kategorie J<15 budou zařazeni hráči narození v roce 2004 a mladší. Svou kategorii vyberte v přihlašovacím formuláři, při prezenci v den soutěže můžete být vyzváni k prokázání totožnosti a roku narození vhodným dokladem.
  Do samostatné kategorie S>50 budou zařazeni hráči narození v roce 1969 a dříve.
 • Jednotlivé kategorie se neliší zadáním, pouze samostatnou výsledkovou listinou. Účast v dílčí kategorii není v rozporu s účastí v hlavní kategorii.
 • Týmové soutěže se může účastnit libovolně sestavený čtyřčlenný tým, bez ohledu na věk a národnost. Zájem o účast v týmové soutěži projevte příslušnou volbou v přihlašovacím formuláři, čtyřčlenné týmy je možné sestavit předem (přihlašujte se ZDE) nebo až na místě.
 • Vložené soutěže v řešení logických úloh se může zúčastnit kdokoliv, bez ohledu na věk, národnost a bez ohledu na účast v ostatním programu. Máte možnost si vybrat ze dvou výkonnostních kategorií, kategorie A je určena pro zkušené řešitele, kategorie B pro nováčky či méně zkušené.
 • Společnou podmínkou účasti ve všech bodech je přihlášení (viz stránka Přihlašování), abychom pro vás měli dostatek soutěžních materiálů. Dospělí účastníci platí startovné, hráči narození v roce 1998 a mladší se mohou účastnit všech soutěží během dvoudenního programu zdarma.

Pravidla soutěží

 • Hlavní soutěž jednotlivců se bude skládat z šesti kol základní části a playoff. Do vyřazovací fáze postoupí sedm nejlepších hráčů po základní části. O konečném pořadí ostatních hráčů rozhoduje součet bodů ze základní části, o konečném pořadí postupujících rozhoduje průběh playoff, v němž bude zohledněn bodový zisk ze základní části.
 • Juniorské mistrovství se bude skládat ze tří kol, která proběhnou v sobotu 8. 6. 2019 dopoledne. O konečném pořadí v jednotlivých kategoriích rozhoduje součet bodů za tato tři kola. Výsledky budou vyhlášeny v sobotu odpoledne.
 • V rámci závěrečného vyhlašování v neděli odpoledne oceníme také nejlepší výkony v kategoriích J<15, J<18, J<21 a S>50 mezi účastníky hlavní soutěže. O pořadí rozhodne součet bodů ze základní části.
 • Do celkového pořadí týmové soutěže se započítávají výsledky všech týmových kol.
 • Vložená soutěž v řešení logických úloh je představována dvěmi soutěžními koly. Hráči si budou moci vybrat ze dvou výkonnostních kategorií A a B.
 • Pořadatelé si vyhrazují právo upřesnit, doplnit a definitivně vyhlásit pravidla na místě, před začátkem soutěží.

Podrobnosti

 
Rozhodování v soutěži

Základním podkladem pro rozhodování v soutěži je Soutěžní řád HALAS.

První instancí, která se bude zabývat vašimi řešeními, je sbor hodnotitelů pracující v zázemí soutěže. Povinností hráče po vrácení opravených archů je kontrola, zda hráč souhlasí s hodnocením jednotlivých úloh a celkovým bodovým součtem. V případě nejasností nebo nespokojenosti se můžete obrátit na vedoucí sboru hodnotitelů, která s vámi situaci vyřeší.

Druhou instancí, v případě nespokojenosti s prací sboru hodnotitelů, je rozhodčí turnaje delegovaný výborem HALAS. Jeho případné opravné rozhodnutí je konečné na místě soutěže. V případě trvající nespokojenosti je poslední instancí pro odvolání výbor HALAS, který má pravomoc dodatečně upravit výsledky soutěže.

Hodnocení úloh

Hráči a týmy řeší jednotlivé úlohy, které jsou samostatně hodnoceny a každé z nich přísluší určitý počet bodů. Nárok na tyto body vzniká v případě, že jsou všechna políčka obrazce vyplněna v souladu se zadáním. V případě chyby, jakkoliv rozsáhlé, nezískáte za danou úlohu body žádné. Výjimku tvoří úlohy, u kterých je možnost částečného bodového zisku (což bude zdůrazněno v zadání úlohy a také pořadateli před počátkem kola). U takových úloh získáváte body i za ne úplně kompletní řešení (např. za každý správně vyluštěný čtverec 3×3, dílčí úlohu a pod.)

Časový limit a Časová bonifikace

Každé kolo má určen časový limit, který bude před jeho začátkem vyhlášen. Časový odpočet bude veřejně promítán s tím, že hráči budou slovně upozorněni několikrát během kola, kolik času zbývá do jeho konce. V okamžiku vypršení časového limitu musí všichni hráči okamžitě přestat vyplňovat řešené úlohy. Prohřešek proti tomuto pravidlu (společně s dalšími zásadami fair play) může být v krajním případě trestán vyloučením ze soutěže.

V případě kompletního řešení všech úloh před vypršením časového limitu je možné odevzdat soutěžní archy a přihlásit se tak o časovou bonifikaci. Doporučeným postupem je zvednutí ruky a hlasité vyslovení vlastního jména, případně slova „Hotovo“. Počet bodů, které získá hráč (či tým v týmové soutěži) za každou celou ušetřenou minutu z časového limitu, bude zveřejněno pořadateli před soutěží vč. případných podrobností.

Celkové výsledky juniorského mistrovství

Celkové výsledky mistrovství ČR juniorů, ve třech kategoriích J<15, J<18 a J<21 let, se sestavují jako součet bodových zisků v prvních třech kolech včetně časových bonifikací.

Výsledky základní části hlavní soutěže

Celkové výsledky základní části mistrovství ČR 2019 se sestavují jako součet bodových zisků ze všech kol soutěže jednotlivců včetně časových bonifikací. Tato tabulka slouží jako podklad pro postup do playoff, pro ostatní hráče určuje jejich výsledné pořadí v mistrovství. Dále podle této tabulky vyhlásíme nejlepší výkon hráče mladšího 15, 18 a 21 let a nejlepší výkon hráče staršího 50 let.

Výsledky týmové soutěže

Celkové výsledky týmové soutěže se sestavují jako součet bodových zisků týmu ve všech týmových kolech (včetně časových bonifikací) a výsledků playoff týmové soutěže. Podrobnosti budou pořadateli zveřejněny před soutěží.

Playoff soutěže jednotlivců

Do playoff soutěže jednotlivců postupuje 7 nejlepších hráčů po základní části (bez ohledu na věkovou kategorii či národnost). V případě bodové shody postoupí do playoff všichni hráči se stejným bodovým ziskem jako 7. v pořadí. Podrobnosti o playoff soutěže jednotlivců a jeho pravidlech bude zvěřejněna pořadateli před začátkem soutěže.