Pravidla mistrovství

Právo účasti

  • Kompletního programu hlavní soutěže jednotlivců se může zúčastnit kdokoliv, bez ohledu na věk a národnost. V souladu se soutěžním řádem HALAS bude mistrem ČR vyhlášen nejúspěšnější hráč s trvalým pobytem na území ČR.
  • Juniorského mistrovství ČR se mohou účastnit hráči narození v roce 2002 a mladší. Do samostatné kategorie J<21 budou zařazeny ročníky 2002, 2003 a 2004; do samostatné kategorie J<18 budou zařazeny ročníky 2005, 2006 a 2007; do samostatné kategorie J<15 budou zařazeni hráči narození v roce 2008 a mladší. Svou kategorii vyberte v přihlašovacím formuláři, při prezenci v den soutěže můžete být vyzváni k prokázání totožnosti a roku narození vhodným dokladem.
  • Do samostatné kategorie S>50 budou zařazeni hráči narození v roce 1973 a dříve.
  • Jednotlivé kategorie se neliší zadáním, pouze samostatnou výsledkovou listinou. Účast v dílčí kategorii není v rozporu s účastí v hlavní kategorii.
  • Týmové soutěže se může účastnit libovolně sestavený tříčlenný tým, bez ohledu na věk a národnost. Zájem o účast v týmové soutěži projevte příslušnou volbou v přihlašovacím formuláři, tříčlenné týmy je možné sestavit předem nebo až na místě.
  • Společnou podmínkou účasti ve všech bodech je přihlášení (viz stránka Přihlašování), abychom pro vás měli dostatek soutěžních materiálů. Dospělí účastníci platí startovné, hráči narození v roce 2002 a mladší se mohou účastnit všech soutěží během dvoudenního programu zdarma.
     

Pravidla soutěže

 
Rozhodování v soutěži

Základním podkladem pro rozhodování v soutěži je Soutěžní řád HALAS.

První instancí, která se bude zabývat vašimi řešeními, je sbor hodnotitelů pracující v zázemí soutěže. Povinností hráče po vrácení opravených archů je kontrola, zda hráč souhlasí s hodnocením jednotlivých úloh a celkovým bodovým součtem. V případě nejasností nebo nespokojenosti se můžete obrátit na vedoucí sboru hodnotitelů, která s vámi situaci vyřeší.

Druhou instancí, v případě nespokojenosti s prací sboru hodnotitelů, je rozhodčí turnaje delegovaný výborem HALAS. Jeho případné opravné rozhodnutí je konečné na místě soutěže. V případě trvající nespokojenosti je poslední instancí pro odvolání výbor HALAS, který má pravomoc dodatečně upravit výsledky soutěže.

Podrobná pravidla soutěžního víkendu budou upřesněna blíže termínu konání.

Pravidla soutěže jednotlivců

Pravidla týmové soutěže

Pravidla playoff soutěže jednotlivců