Týmy na Sudoku

2 odpovědi [Poslední]
Nicky
Offline
Připojen: 2012-01-25

Je možné poskytnout informaci, zda týmová soutěž v sudoku bude nezávislá na účasti v individuální soutěži? Jinými slovy zda se do týmových výsledků budou nebo nebudou započítávat body z individuální soutěže?

Admin
Offline
Připojen: 2011-11-25
Týmy na MČR

Výtažek ze zvacího dopisu na MČR:
Kromě soutěže jednotlivců je tentokrát zařazena i soutěž tříčlenných družstev (složení dle vlastního výběru) a s tím spojené zajímavé týmové bloky. Do soutěže týmů se budou započítávat i výsledky z kol jednotlivců.

Kodyn

Admin
Offline
Připojen: 2011-11-25
Týmy na MČR

Nicky: zatím to není jasně definované, aktuálně se finišují rozvržení kol, celkově se dokončuje program, takže tuto informaci se pokusím co nejdříve upřesnit.

Kodyn