Překlady zadání ze zahraničních soutěží

2 odpovědi [Poslední]
KrtekHonza
Offline
Připojen: 2011-11-25

Dne 1. 8. 2012 Caca žádal o překlad zadání blížící se soutěže na indickém serveru, viz http://logicmastersindia.com/M201208S/.

Myslím, že je to dobrý podnět k využití naší poradny pro hráče.

Madla
Offline
Připojen: 2011-12-09
Děkujeme

Jé, to kdybych věděla, že to někdo tak pěkně přeloží a probere, tak jsem se s tím včera nemořila. Ale taky jsem to zvládla a chtěla bych podotknout, že se zde výborně uplatňuje značení sudých-lichých barevným fixem (jsem chytrá ze soustředění). Obzvlášť úloha Sandwich a Capsule je na to jak dělaná.

KrtekHonza
Offline
Připojen: 2011-11-25
Classics vs. Innovatives

(1) About this test

16 úloh, 6 obvyklých v čele s klasikou, 10 neobvyklých, inovativních, prý 3 úplné novinky.

(2) Answer Key

Formát odpovědi: 4 políčka z každé tabulky, udat v abecedním pořadí, prý „Buďte pozorní!“

(3) Points Table

Body za dílčí úlohy jsou uvedeny, navíc je tam určitý speciální bonus, z matematického pohledu je lepší mít vyrovnaný počet úloh z obou částí, než převahu jednoho druhu (classics vs inovatives).

(4) Time Bonus

Nárok na časový bonus vzniká při nejvýše jedné špatné odpovědi.

(C1/C4) Classic Sudoku (10 a 25 bodů)

Klasické sudoku smiley, viz například FED, denní tabulky.

(C2) Irregular Sudoku (15 bodů)

Nepravidelné sudoku, viz například FED, alternativy.

(C3) Non-consecutive Sudoku (24 bodů)

Nesousledné sudoku, viz například FED, denní tabulky.

(C5) Inequality Sudoku (26 bodů)

Srovnávací sudoku, GTčko, viz například FED, alternativy. Zde zřejmě nebudou značky přes celou tabulku. Takže možná spíše viz CROCO, Vergleichsudoku.

(C6) Killer Sudoku (30 bodů)

Součtové sudoku, Killer, viz například FED, alternativy. (Číslice v koši se neopakují.)

(I1) Rank Sudoku (11 bodů)

Malá číslice v kroužku udává „kolikáté nejmenší číslo“ se v daném políčku vyskytuje, v daném koši. Například v koši s čísly 12679 patří do políčka s malou číslicí 4 číslo 7, neboť je čtvrté nejmenší. Čísla v jednom koši se neopakují.

(I2) Odd Labyrinth Sudoku (12 bodů)

Musí existovat alespoň jedna cesta z levého horního do pravého spodního rohu, která jde pouze po lichých číslech. Pohyb po cestě je možný pouze vodorovně či svisle, NE diagonálně.

(I3) Between Sudoku (13 bodů)

Číslice na šipce musí (velikostí) patřit mezi číslice, na něž šipka ukazuje. Například číslice 23667 mohou ležet na šipce délky 5, pokud konce ukazují na číslice 1 a 8. (Číslice na šipce se mohou opakovat.)

(I4) Even Sandwich Sudoku (14 bodů)

Nad tabulkou jsou uvedeny číslice, které jsou „zasendvičovány“ mezi sudými číslicemi. Tzn. taková číslice musí mít sudou nad sebou i pod sebou, například (shora) 2-5-8, pak je nad sloupcem uvedeno 5. Analogicky pro řádky jsou uvedeny číslice, které mají v daném řádku sudou číslici vlevo i vpravo od sebe.

Zároveň platí negativné podmínka. Tj. číslice, které není uvedená, nesmí mít kolem sebe sudé číslice. Speciálně v řádcích / sloupcích, kde není nic uvedeno, se nesmí vyskytovat za sebou trojice číslic, z nichž obě krajní jsou sudé.

A ještě jedno pozor, číslice uvedené okolo jsou vypsány ve vzrůstajícím pořadí, bez ohledu na vzájemnou polohu v řádku / sloupci.

(I5) Search 9 Sudoku (14 bodů)

Číslo na šipce udává, jak daleko v daném směru se nachází devítka.

(I6) Capsule Sudoku (16 bodů)

Každá kapsle obsahuje jedno sudé a jedno liché číslo.

(I7) Clone Sudoku (17 bodů)

Klonování. Dvě šedé oblasti obsahují zcela identické uspořádání číslic. (Poznámka: Tak jako v příkladu, ani v soutěžní úloze nebude třeba brát ohled na žádné symetrie, otáčení, ap.)

(I8) Quad max - min Sudoku (23 bodů)

Číslo v kroužku udává rozdíl největší a nejmenší ze čtyř číslic okolo. (Číslice okolo kroužku se mohou opakovat.) Například čtveřice 2556 bude mít v kroužku 6-2=4.

(I9) Coordinates Sudoku (23 bodů)

Číslice podél značek, hovoří o poloze dalších číslic v tabulce. Význam číslic směrem od malého kroužku k velkému musí být následující X-Y-N, resp. R-C-N = řádek - sloupce - číslo. Tedy v řádku R a sloupci C musí být číslice N.

(I10) Sum of Them Sudoku (30 bodů)

Čtverečkem jsou označena všechna políčka, kde lze číslo v nich vyjádřit jakou součet vhodné kombinace čísel z polí sousedních. Hovoří se pouze o polích sousedících stranou. V příkladu vezmeme číslo 9 na pozici R7C7. Jeho sousedi jsou 5473. A platí, že 9=4+5. Proto je tu čtvereček.

Pozor na to, že platí negativní podmínka: Tam, kde není čtvereček, tam neplatí součet pro žádnou kombinaci sousedů. Zároveň bych upozornil, že například 8 může být i součtem tří čísel. A navíc na určitých místech v tabulce může být součet 8 roven také 4 plus 4.

Závěrem

Prostudujte si cvičné úlohy z bookletu a pokud budete mít další otázky, ptejte se. Možná vám někdo odpoví... wink