Pravidla MČRS 2020

Právo účasti

  • Kompletního programu hlavní soutěže jednotlivců se může zúčastnit kdokoliv, bez ohledu na věk a národnost. V souladu se soutěžním řádem HALAS bude mistrem ČR vyhlášen nejúspěšnější hráč s trvalým pobytem na území ČR.
  • Juniorského mistrovství ČR se mohou účastnit hráči narození v roce 1999 a mladší. Do samostatné kategorie J<21 budouzařazeny ročníky 1999, 2000 a 2001; do samostatné kategorie J<18 budou zařazeny ročníky 2002, 2003 a 2004; do samostatné kategorie J<15 budou zařazeni hráči narození v roce 2005 a mladší. Svou kategorii vyberte v přihlašovacím formuláři, při prezenci v den soutěže můžete být vyzváni k prokázání totožnosti a roku narození vhodným dokladem.
  • Do samostatné kategorie S>50 budou zařazeni hráči narození v roce 1970 a dříve.
  • Jednotlivé kategorie se neliší zadáním, pouze samostatnou výsledkovou listinou. Účast v dílčí kategorii není v rozporu s účastí v hlavní kategorii.
  • Týmové soutěže se může účastnit libovolně sestavený tříčlenný tým, bez ohledu na věk a národnost. Zájem o účast v týmové soutěži projevte příslušnou volbou v přihlašovacím formuláři, tříčlenné týmy je možné sestavit předem (přihlašujte se ZDE) nebo až na místě.
  • Společnou podmínkou účasti ve všech bodech je přihlášení (viz stránka Přihlašování), abychom pro vás měli dostatek soutěžních materiálů. Dospělí účastníci platí startovné, hráči narození v roce 1999 a mladší se mohou účastnit všech soutěží během dvoudenního programu zdarma.
  • Podrobnosti k doprovodným soutěžím budou doplněny.

Pravidla soutěže

 
Rozhodování v soutěži

Základním podkladem pro rozhodování v soutěži je Soutěžní řád HALAS.

První instancí, která se bude zabývat vašimi řešeními, je sbor hodnotitelů pracující v zázemí soutěže. Povinností hráče po vrácení opravených archů je kontrola, zda hráč souhlasí s hodnocením jednotlivých úloh a celkovým bodovým součtem. V případě nejasností nebo nespokojenosti se můžete obrátit na vedoucí sboru hodnotitelů, která s vámi situaci vyřeší.

Druhou instancí, v případě nespokojenosti s prací sboru hodnotitelů, je rozhodčí turnaje delegovaný výborem HALAS. Jeho případné opravné rozhodnutí je konečné na místě soutěže. V případě trvající nespokojenosti je poslední instancí pro odvolání výbor HALAS, který má pravomoc dodatečně upravit výsledky soutěže.

 

Pravidla soutěže jednotlivců
Určený počet bodů u úlohy (nebo její části) získáte, pokud je celá kompletně a správně vyřešená. Jako správné řešení se považuje označení „vadná“ v případě, že je opravdu vadná a nemá řešení (nemělo by nastat). Bonusy (časové a za pořadí) získáte pouze, pokud budete mít kompletní a správné řešení všech úloh v daném kole.

O pořadí rozhoduje celkový počet bodů.

V případě rovnosti na medailových místech v soutěži 50+ dále rozhodují tato kritéria:
1) Vyšší počet lišáků získaných v základní části
2) Vyšší počet bodů v 7. kole jednotlivců
N) Vyšší počet bodů v (9-N). kole jednotlivců (kde N=3 až 8)

V případě rovnosti na medailových místech v soutěžích juniorů dále rozhodují tato kritéria:
1) Vyšší počet bodů v 2. kole jednotlivců
2) Vyšší počet bodů v 1. kole jednotlivců

V soutěži budou vyhlášeni Klasik mistrovství (vítěz prvního kola), Sprinter mistrovství (vítěz třetího kola) a Lišák mistrovství (hráč s nejvyšším počtem vyřešených úloh s označením lišáka).

 

Pravidla týmové soutěže
Soutěž je určena tříčlenným týmům a bude mít tři kola. Bude se počítat pořadí v jednotlivých kolech. To je určeno těmito kritérii:
1) Počet správně vyřešených tabulek sudoku
2) Čas odevzdání, ale jen v případě kompletního a správného řešení všech tabulek

V případě, že tato kritéria nerozhodnou (nekompletní řešení se stejným počtem správných tabulek, případně shodný okamžik odevzdání kompletního řešení), započítá se průměrné pořadí, např. za 3.-4. místo se započítá pořadí 3,5.

O celkovém pořadí v soutěži týmů rozhodnou tato kritéria:
1) Nižší součet pořadí z jednotlivých kol
2) Větší počet nižších pořadí (1+1+4 je lepší než 1+2+3, a to je lepší než 2+2+2)
3) Větší počet kompletně a správně vyřešených kol
4) Nižší součet časů odevzdání
5) Lepší pořadí v kole s největším počtem tabulek sudoku
6) Lepší pořadí v kole s druhým největším počtem tabulek sudoku

Odhadujeme, že čas na řešení jednotlivých kol je velmi štědrý a že většina týmů zvládne v limitu vyřešit všechny tabulky. Podle toho si nastavte týmovou taktiku.

 

Pravidla playoff
Do playoff postupuje 7 nejlepších účastníků mistrovství po základní části. Bude sestávat ze tří kol:
A. Semifinále pro 4.-7. hráče po základní části. Budou se řešit dvě úlohy.
B. Eliminace čtvrtého pro 1.-3. hráče po základní části a vítěze semifinále. Budou se řešit dvě úlohy.
C. Finále pro tři nejlepší hráče z druhého kola playoff. Budou se řešit tři úlohy.

Bodování:
A. Semifinále – body 4-3-2-1 podle pořadí v základní části + za 1. úlohu + za 2. úlohu
B. Eliminace – body 4-3-2-1 podle pořadí v základní části + za 3. úlohu + za 4. úlohu
C. Finále – body po eliminaci + body 5-3-1 za 5. úlohu + za 6. úlohu + za 7. úlohu

O pořadí v jednotlivých kolech rozhoduje:
1) součet bodů
2) vyšší počet bodů z playoff (body ze semifinále se v dalších kolech nepočítají)

O pořadí v jednotlivých úlohách rozhoduje:
1) Počet správně vyplněných políček
2) Čas odevzdání

V případě, že dosavadní kritéria v jednotlivých situacích nerozliší pořadí (např. stejný počet bodů po základní části, stejný počet políček i čas v jednotlivé úloze, apod.), se postupuje takto:
a) Pokud jde pouze o to přidělit body, pak se body rozdělí rovným dílem (např. pokud po základní části mají hráči na 2. a 3. místě shodný počet bodů, dostanou do fáze eliminace oba po 2,5 bodu)
b) Pokud je potřeba odlišit postup/nepostup, pak rozhoduje:
1) Vyšší počet lišáků získaných v základní části
2) Vyšší počet bodů v 7. kole jednotlivců
N) Vyšší počet bodů v (9-N). kole jednotlivců (kde N=3 až 8)
9) Kámen – nůžky – papír