počítání segmentů v Šošonovu yajilin

3 odpovědi [Poslední]
Nekra
Offline
Připojen: 2014-03-04

Ahoj,

prosím o upřesnění, jak se počítají segmenty.
Odpovídá tedy jedno pole jednomu segmentu (protože obsahuje půl čáry k jednomu dalšímu poli a půl čáry k jinému dalšímu poli mezi středy polí?), anebo se to počítá různě (a jak?) v závislosti na orientaci cesty vzhledem k šipce (tedy jestli je cesta rovnoběžně se šipkou, kolmo na šipku, anebo se někde ve směru kam ukazuje šipka, lomí) ?

Nekra
Offline
Připojen: 2014-03-04
Díky

Ahoj,

díky za vysvětlení.

jzverina
Offline
Připojen: 2012-03-19
segmenty

Ahoj,
smyčka vede tak, že spojuje středy políček. Jeden segment je tedy jedna čárečka, která spojuje středy dvou sousedních políček. Jinými slovy, počet segmentů v daném směru je počet dvojic polí, která jsou v tomto směru propojená. Čáry, které vedou kolmo vůči šipce, se nepočítají.
Je to stejné jako v úloze Castle Wall, pravidla této úlohy je možné nalézt například zde:
https://www.gmpuzzles.com/blog/castle-wall-rules-and-info/

Nekra
Offline
Připojen: 2014-03-04
počítání segmentů; nezobrazení s 0 odpověďmi

Edit: Tak zobrazování v komentářích bez odpovědi se pořád nezobrazuje :(,
tak přidávám další.