Pěšina mezi stany

3 odpovědi [Poslední]
Caca
Offline
Připojen: 2011-11-25

Co rozumíme pěšinou? Cestu o šířce jedno pole, která se ale může sama sebe dotýkat (tedy nikoli jako had)? Bez dotyku se mi nezdá být řešení možné.
Nebo je to úplně fuk a jde spíš o trávník než cestu, tedy volnou, spojitou plochu?

KrtekHonza
Offline
Připojen: 2011-11-25
I špatný text se zadaří

Aspoň jsem si to po sobě přečetl. Protože občas se mi zadaří napsat zadání tak, že je jasné jenom mně, když vím, o co jde...

Caca
Offline
Připojen: 2011-11-25
Pěšinka

Díky. Já jsem si to jen upřesnil - nechtěl jsem naznačovat "špatný text".

KrtekHonza
Offline
Připojen: 2011-11-25
Pěšina mezi stany

Ano, pěšinou myslím cestu o šířce jednoho políčka. Nebo spíš čáru, tak jako v úlohách smyčka, loop...

Podle mě to v textu není napsané špatně - pasáž o tom, že spojuje středy sousedních políček, projde všude atd.

Pro představu zde dávám obrázek z bookletu MS. Naše úloha se liší v tom, že pěšina není okružní, ale začíná vlevo nahoře a končí vpravo dole.