Novinky

Novinky ze světa sudoku a logických úloh.

Třetí logické kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

Třetí logické kolo WPF GP 2021 zaujalo 22 českých logiček a logiků. Až na pár výjimek bylo naplněno variantami hlavolamů, které známe z českých soutěží. K výsledkům jsou přiloženy rady pro luštitele, vše se snahou probudit spící šelmu v každém z nás.

3. kolo WPF Puzzle GP 2021 – od 26. 3. do 29. 3. 2021

WPF GP 2021 - německá/bulharská logika: překlad bookletu

Třetím kolem pokračuje logické WPF GP, částí kterou společně připravili autoři z Německa a Bulharska. Kolo můžete luštit v termínu 26.3. - 29.3.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 27. 3. 2021 - Gotroch -

 

Celkem 697 bodů:

1. Masyu (11 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X”. (Odpovědní kód příkladu: LLXXX, LIILX)

Třetí sudokové kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

Třetí sudokové kolo GP trhlo rekord v letošní české účasti, 42 českých hráček a hráčů se pustilo do úkolů tureckých autorů a pěkné výkony předvedli nejlepší borci ošlehaní nejedním zápolením na MS. Přidávám tipy pro luštění vybraných úloh.

Na webu WPF GP byla zvěřejněna informace o diskvalifikaci a vyřazení z pořadí dvou polských účastníků ze sudokového GP 2021, jeden z nich skončil na pódiu v předešlém 2. sudokovém kole GP. Českých účastníků se situace dotkla tak, že se posunuli v pořadí o stupínek či dva výše oproti pořadí, které bylo zveřejněno v novinkách na našem webu k předešlým kolům GP.

3. kolo WPF Sudoku GP 2021 – od 12. 3. do 15. 3. 2021

Zápisy ze zasedání výboru spolku

V sobotu 27. 2. 2021 se konala schůze výboru HALAS, během níž byly konstatovány události měsíců uplynulých našeho spolku, dále jako vždy aktuální záležitosti, nicméně hlavním tématem byl příběh pobočného spolku.
Vedle zápisu z aktuální schůze výboru, předkládám krátké resumé současného stavu, spolu se zveřejněním dvou zápisů ze schůze výboru, které těsně předcházely emailové členské schůzi a které jsou naším dluhem členům spolku.
 
Osobně mě mrzí, jakým způsobem se během emailové členské schůzi vedla debata a jak jsou nastaveny vztahy mezi některými členy spolku. Nepomohly tomu události spojené s emailovou členskou schůzí. Kdo se jednou zapojí do spolkového dění, časem pozná, že chod spolku je o lidech, jejich příspěvku, atmosféře, kterou spolu vytváří. Ne vždy to jde, ne všichni si spolu rozumí, ale pokud je tu opravdu chuť se na věcech podílet, abychom to či ono vykonali, měli bychom se snažit a možná občas snažit více.
 

WPF GP 2021 - turecké sudoku: překlad bookletu (HALAS liga)

Třetím kolem pokračuje soutěž Sudoku WPF GP. Úlohy od autorů z Turecka můžete luštit v termínu 12. až 15. března. Kolo je také součástí našeho seriálu HALAS Liga 2021.

Napříč celou soutěží vám přinášíme překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 13. 3. 2021 - Gotroch -

1.-6. Classic Sudoku (14, 19, 22, 30, 32, 49 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Extra Regions Sudoku (19 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat ani v každé z podbarvených oblastí.

Milostné logické kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

Druhé logické kolo soutěže WPF GP 2021 bylo naplněno až po okraj láskou, přesto si našlo čas pouze 18 českých luštitelek a luštitelů. Ostatní zřejmě naplňují své tužby jinčím způsobem. smiley Přinášíme českou stopu ve výsledcích a tipy k řešení některých úloh. 

WPF GP 2021 - maďarská logika: překlad bookletu

Druhým kolem pokračuje logické WPF GP, částí od maďarských autorů. Kolo můžete luštit v termínu 29.1. - 1.2.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 26. 2. 2021 - Gotroch -

 

Celkem 841 bodů:

1. Arithmetic Square (23 bodů): Umístěte do každého políčka jedno z čísel 1 až 9 tak, aby každé bylo použito jednou. Zároveň musí platit všechny uvedené rovnice/nerovnice. Každou rovnici/nerovnici vyhodnocujte zleva doprava, či shora dolů (neplatí tedy priorita početních operací).

Výsledky i mezivýsledky mohou být i záporné a nemusí být ani celočíselné.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište číslice (ne písmena) v políčkách, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 987, 643, 521)

Druhé sudokové kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

35 českých luštitelek a luštitelů si vzalo do hlavy, že zdolá druhé letošní sudokové kolo WPF GP, jež bylo zároveň zařazeno do kalendáře HALAS ligy 2021. Výsledky hledejte níže, opět jsem se je pokusil doplnit o tipy, jak luštit náročnější úlohy kola. Doufám, že rady někomu z vás pomůžou k ještě většímu rozletu.

WPF GP 2021 - srbské sudoku: překlad bookletu (HALAS liga)

Druhým kolem pokračuje soutěž Sudoku WPF GP. Úlohy od autorů ze Srbska můžete luštit v termínu 12. až 15. února. Kolo je také součástí našeho seriálu HALAS Liga 2021.

Napříč celou soutěží vám přinášíme překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 12. 2. 2021 - Gotroch -

1.-6. Klasické sudoku (16, 16, 18, 27, 30, 43 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Odd/Even Sudoku (27 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V polích označených kolečkem mohou být pouze liché číslice, v polích označených čtvercem mohou být pouze sudé číslice.

První logické kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

Prvního logického kola WPF GP v roce 2021 se zúčastnilo pouze 18 českých hráček a hráčů, mrzí to více, že soutěž byla zařazena do seriálu HALAS ligy 2021. Výsledky jsou doplněny o tipy, jak řešit úlohy, aby bylo vidět, že se není čeho bát, a dále také tušit, do jakých úloh se raději nepouštět, pokud v nich nejsme ještě zběhlí.

Seriál WPF GP 2021 nabírá na obrátkách, příštím kolem je sudoková nadílka od srbských autorů, která je prvním kláním zařazeným do HALAS ligy 2021 v sudoku.

Návod na Confetti sudoku ze 406. kola dlouhodobé soutěže

Představuji kratší návod na úlohu Confetti sudoku ze 406. kola dlouhodobé soutěže (DS). Tvorbu úlohy inspirovalo vědomí, že se stejný typ měl vyskytnout v kvalifikaci pro Německé sudokové mistrovství 2021, která proběhla minulý lednový víkend. Osobně jsem prvně Confetti sudoku spatřil v Riadově Sudoku September Contestu 2018 na LMI.

Z výsledků DS 406. kola jsem si všiml, že dost luštitelů, kteří vyluštili tabulku malou, už nezvládli tu větší. Co vám asi uniklo? wink Pokusím se přiblížit řešení následujícím návodem.V něm bych chtěl taktéž představit 2 principy, které mohou při luštění úlohy pomoci.

WPF GP 2021 - polská logika: překlad bookletu (HALAS liga)

Startuje i logická část letošního ročníku WPF GP. První kolo mají na starost autoři z Polska a můžete ho luštit v termínu 29.1. - 1.2. Toto kolo WPF GP je zároveň první akcí letošního seriálu HALAS ligy.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 29. 1. 2021 - Gotroch -

 

Celkem 817 bodů:

1. Adjacency Sums (86 bodů): Do každé ohraničené oblasti vepište jedno číslo z udaného seznamu (v příkladu čísla 1 až 7) tak, aby každá oblast obsahovala různé číslo. Malé zadané číslo uvnitř oblasti udává součet vepsaného čísla v dané oblasti spolu s vepsanými čísly ve všech sousedících oblastech.

Tečkovaná čára je pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Postupujete-li z levé strany podél tečkované čáry, pokaždé když čára vstoupí do oblasti, udejte vepsané číslo dané oblasti. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u čísla 10 napište 0). (Odpovědní kód příkladu: 3252614)

Odstartovala soutěž WPF GP 2021

Sezónu 2021 online seriálu WPF GP zahájilo o třetím lednovém víkendu bulharské sudokové kolo. Mezi takřka 700 účastníky si našlo čas zaluštit si 35 českých hráček a hráčů včetně nových sudokových tváří. Snad nás bude v roce 2021 soutěž bavit a přidají se další pokušitelé. Stejně jako v předešlých ročnících se do celkového pořadí počítá 6 nejlepších výsledků z 8 kol. Příští logické kolo (začínající 29. ledna) bude první akce roku započítávaná do pořadí HALAS ligy 2021.

1. kolo WPF Sudoku GP 2021 – od 8. 1. do 11. 1. 2021

Autoři z Bulharska
Alexander Angelov, Deyan Rozsadov, Svetlozar Stefanov
 
Soutěžní úlohy můžete prohlédnout zde.
Kompletní výsledky kola najdete zde.
 

Kalendář HALAS ligy 2021

Kalendář HALAS ligy 2021 čítá 10 turnajů v obou soutěžních kategoriích - sudoku a logice. Zahrnuto je všech 6 živých turnajů, přičemž se výsledky mistrovství republiky počítají 2x, dále byly vybrány tři turnaje ze seriálu WPF GP.
Vzhledem ke Covidové epidemii se i v roce 2021 dá očekávat, že může dojít k situacím, které neumožní pořádat živé turnaje HALAS ligy. Jsme si této situace vědomi a případné zrušené živé turnaje se pokusíme uspořádat v online podobě. U velkých akcí typu MČR bude i snaha dodržet pro online verzi soutěže stejný termín konání.

Do celoročního hodnocení HALAS ligy se hráčům sečte nejlepších 7 výsledků z 10 maximálně možných.
V případě zrušení některých turnajů (a to včetně jejich náhradní online verze) bude mít toto vliv na celkové počítání HALAS ligy. Podle toho kolik akcí se celkem bude konat, budeme počítat 6 z 9, 5 z 8, 5 z 7 nebo 4 z 6 výsledků. V případě ještě menšího počtu uskutečněných turnajů výsledky HALAS ligy 2021 vyhlašovat nebudeme.

 

WPF GP 2021 (bulharské sudoku: překlad bookletu)

Budoucnost živých turnajů je sice díky Covidu velmi nejasná, online soutěže však pokračují dál - již za pár dní nás čeká začátek nové sezóny - WPF GP 2021. Veškeré informace o již devátém ročníku této soutěže (která bude tradičně obsahovat 8 kol v sudoku a 8 v logice) najdete v příslušné sekci na našem webu: http://sudokualogika.cz/node/1349#zal_rozc, připomínáme i samotné stránky soutěže http://gp.worldpuzzle.org.

Úvodní sudoku kolo připravuje kolektiv autorů z Bulharska. Hrát můžete v termínu 15. až 18. ledna.

Napříč celou soutěží vám budeme opět přinášet překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Tři vybraná kola sudoku a logiky budou opět součástí našeho seriálu HALAS LIGA 2021 (první akcí bude na konci ledna Polské logické gépéčko).

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 13. 1. 2020 - Gotroch -

 

Syndikovat obsah