MČRS 2021 a COVID

Při registraci na místě bude požádán účastník akce předložit doklad k jedné z následujících variant:

  • a. k očkování - s tím, že od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů (= aplikace byla provedena 9. 10. 2021 a dříve)
  • b. k prodělání nemoci - s tím, že účastník prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, s prvním pozitivním testem ne starším než 180 dní (= k 26. 4. 2021 nebo pozdějším) a uplynula doba jeho nařízené izolace (pokud onemocnění proběhlo nedávno)
  • c. k negativnímu PCR testu - který je maximálně 7 dní starý (= provedný dne 16. 10. 2021 a později)
  • d. k negativnímu antigennímu testu - který je maximálně 3 dny starý (= provedený dne 20. 10. 2021 a později) a provedl ho zdravotnický pracovník.

Pohyb po budově školy, kde soutěž probíhá, je povolen pouze s respirátory. Výjimkou je průběh soutěže, během které jsou hráči na svých místech a nosit respirátor není vyžadováno.

Žádáme účastníky, aby sami napomohli svým přístupem k dodržování nastavených podmínek soutěže a k jejímu zdárnému uskutečnění.