Zpráva rozhodčího MČR v řešení sudoku 2020

I přes lehce narůstající „epidemiologickou nervozitu“ bylo letošní 15. MČR v sudoku uspořádáno první zářijový víkend v plánovaném termínu a úplném rozsahu. Byla pouze aplikována zvýšená hygienická opatření podle manuálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V prostoru, který k soutěžění laskavě poskytl Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity, tak nebylo nutné mít zakrytá ústa a nos.

Sobotní dopoledne bylo, podle již osvědčeného vzoru, společné pro juniory a hlavní soutěž. Po polední pauze byly vyhlášeny výsledky juniorské části - něktěří junioři poté pokračovali v řešení dalších bloků hlavní soutěže jednotlivců i družstev. Ani v letošním roce se v soutěži týmů nezapočítávaly výsledky z individuálních kol, favorité nicméně potvrdili svoji roli i bez bodového polštáře ze soutěže jednotlivců.

Individuální klání zakončilo v neděli odpoledne tříkolové playoff: semifinále (4.-7. místo po základní části), eliminace čtvrtého (1.-3. místo, plus vítěz semi) a finále. I zde se ukázala stabilita výkonů hráčů z čelních pozic a kromě záměny na 4. a 5. místě zůstalo pořadí po základní části zachováno.

Z pozice rozhodčího musím pochválit autory za pečlivou přípravu úloh a organizátory za rychlou a pečlivou kontrolu odevzdaných řešení. V průběhu celé soutěže jsem nemusel řešit žádný protest; ať již z důvodu vadného nebo nejednoznačného zadání nebo proti provedení kontroly a neuznání bodů za úlohu. Několik drobných nesrovnalostí při opravách bylo vyřešeno organizačním týmem bez nutnosti zásahu rozhodčího.

sepsal Michal Matyska