Informace k aktuálnímu dění vzhledem k pořádání turnajů spolkem HALAS (k 3. 9. 2020)

Drazí přátelé sudoku a dalších logických hříček,

v sobotu se chystá naše první akce v tomto roce – Mistrovství ČR v řešení sudoku 2020. Vzhledem k současným okolnostem pořádání akcí bylo otázkou, zda jsme ochotni a za jakých podmínek MČRS uspořádat. Vidíme, že chuť luštit, zasoutěžit si či se přímo poprat o nejvyšší příčky českého sudokového mistrovství nikam nevyprchala a dopřát toto hráčům je hlavním motivem MČRS 2020. Bude tedy letošní sudokové mistrovství jiné od předešlých?

Chtěli bychom předně poděkovat Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity, konkrétně Ústavu matematiky a statistiky, že jako v předešlých dvou letech můžeme v jeho prostorách uspořádat naši největší živou akci a jeden z nejvýznamnějších světových sudokových turnajů vůbec. Přírodovědecká fakulta nám sdělila své požadavky vztahující se k opatřením, která pořádání akcí v současnosti provázejí, a my jsme připraveni tuto prosbu respektovat. Konkrétně akceptovat opatření, která jsou a budou platná v soutěžní víkend a která jsou či budou oficielně vyhlášena Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje. Přáním Přírodovědecké fakulty byla dále dezinfekce soutěžních prostor, která proběhne před oběma soutěžními dny. Náš plán pořádání akce zahrnuje též mírné rozvolnění harmnogramu, abychom nehnali zbytečně sami sebe a hráče do časového presu, pravidelné větrání prostor a apel na dodržení hygienických standardů účastníků při akci samotné, k čemuž se budeme vedle dalšího snažit zajistit dostatek mycích a dezinfekčních prostředků.

V úterý 1. září 2020 vstoupila v platnost nařízení Ministerstva zdravotnictví týkající se pořádání akcí ve vnitřnch prostorech a nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen „roušek“). K nařízením se zcela přirozeně nabízí otázka, mít povinnost nosit roušku či ji nemuset mít při MČRS 2020? Zmiňuji to z důvodu, že otázky hráčů na toto téma jsme zaznamenali.

Podle „Mimořádného opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání“  náleží tato povinnost při vstupu do vnitřních prostor staveb, která jsou v opatření specifikována, úřady, zdravotnická zařízení a některá další. Jelikož naše akce se koná ve školském zařízení, je potřebu brát v potaz dále „Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021“, konkrétně jeho aktualizaci ke dni 25. 8. 2020, kde je potvzeno, že se tato povinnost nevztahuje na školy a školská zařízení.

Podle „Mimořádného opatření – zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání“ se zakazuje pohyb a pobyt bez roušek na hromadných akcích a představeních ve stejný čas nad 100 osob. Pokud bereme v potaz počty účastníků k dnešnímu dni, bude v době konání MČRS v soutěžních prostorách kolem 50 osob, hráčů a organizátorů. I s hrubým předpokladem účasti dosud nepřihlášených tak k počtu 100 osob na MČRS nedospějeme.

Aktuální situaci v Brně a okolí monitoruje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, která by v případě zhoršení zdravotní situace obyvatelstva zaujala své stanovisko, což se  nad rámec výše uvedeného k dnešnímu dni nestalo.

Ve světle všech okolností je náš aktuální pohled na situaci takový, že nebudeme od účastníků vyžadovat nosit roušky po dobu luštění.

Dále upozorňuji, že v prvním zmíněném mimořádném opatření je uvedena povinnost nošení roušek v prostředcích veřejné dopravy. Mějte to prosím na paměti při cestování na MČRS 2020 a během celého soutěžního víkendu.

Chtěl bych ještě poznamenat jednu věc. Nejen na MČRS 2020, ale i na dalších pravidelných soutěžích, které chceme do konce letošního roku pořádat, se již roky potkáváme, většina z nás se známe, jsme přátelé a po dobu soutěže i mnohdy nesmiřitelními soupeři v luštění logických úloh. Soutěže pořádáme též k přivábení nováčků a dalších zájemců, kteří si luštění chtějí zkusit na vlastní kůži. Je tak vytvořen koktejl účastníků, jehož hlavní část je známá. My sami si tedy můžeme říci, jak turnaje, které se snažíme dlouhodobě opečovávat, budou probíhat, jak k nim hráči samotní mají přistoupit, na co klást důraz a jak si při jejich pořádání vzájemně pomoci a vyhovět, abychom se následně mohli naplno oddat luštění. Ať jsou okolnosti pořádání  jakékoli, myslím si, že soutěžní duch turnajů by měl být zachován, že právě proto je pořádáme.

Upozorňuji, že tyto informace se vztahují ke čtvrtku 3. 9. 2020, 13:00. Pokud by došlo k vyhlášení dalších mimořádných opatření, jejich úpravám, či požadavkům ze strany Přírodovědecké fakulty MU, které jsou v souladu s tím, co zmiňuji výše, jsme připraveni jim vyhovět a budeme o nich informovat. Přesto bychom dělali vše k zajištění komfortu a příjemnému pocitu hráčů samotných, jelikož je to pro nás to nejdůležitější.

Pavel Kadlečík (3. 9. 2020)

jménem organizátorů MČRS 2020


Odkazy na zdroje informací k aktuálním opatřením směrem k MČRS 2020


Vážení luštitelé,

vzhledem k pokračující situaci na našem území, jež má vliv na provoz školních institucí, s kterými pořádáme turnaje našeho spolku, a stále přítomnými opatřeními pro pořádání veřejných akcí, bylo na základě rozpravy schůze výboru spolku (dne 24. 4.) a předložených návrhů pořadatelů rozhodnuto o:

  • odložení pořádání Mistrovství ČR v řešení logických úloh 2020 na zatím neurčený podzimní termín
  • neuskutečnění turnaje v Poděbradech v tomto roce (který byl původně odložen)
  • zrušení regionálních kol soutěží tříčlenných družstev v řešení sudoku pro žáky ZŠ a SŠ (plánované ve Strážnici, v Praze, v Teplicích, v Poděbradech, v Novém Boru, v Jičíně)
  • zrušení červnového brněnského celostátního kola soutěže tříčlenných družstev v řešení sudoku pro nejlepší týmy regionálních kol

O vyhlídkách k dalším plánovaným turnajům a akcím budeme informovat. Nevylučujeme možnost uspořádání online turnaje jako náhradu za zrušení akcí k uspokojení soutěžního ducha v době luštitelského půstu.

Ať se vám daří, na viděnou nejpozději v září.

Pavel Kadlečík (29. 4. 2020)

 


Vážení luštitelé a přátelé spolku HALAS,

Vláda České republiky vyhlásila z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pro území České republiky nouzový stav s účinností od 12. 3. 2020 14:00 na 30 dnů. Po tuto dobu jsou pozastaveny veškeré turnajové aktivity spolku HALAS, které byly v tomto období naplánovány. O jejich osudu a vyhlášení náhradních termínů konání vás budeme informovat.

Díky všem za pochopení a neklesejte na mysli.

Pavel Kadlečík (15. 3. 2020)

 


Vážení luštitelé,

rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví dne 10. 3. 2020 došlo k uzavření škol od středy 11. 3. 2020 na dobu neurčitou. Rozhodnutí má vliv na pořádání akcí spolku HALAS, které se konají s partnerskými školami a ve všech případech i přímo v prostorách školských zařízení. Zrušení plánovaného termínu studentského turnaje tříčlenných družstev se týká konkrétně soutěže ve Strážnici (12. 3.), v Praze (17. 3.) a pravděpodobně v Teplicích (24. 3.). Při vyhlášení náhradních termínů jejich konání vás budeme společně se školami informovat.

V prvním dubnovém týdnu má proběhnout turnaj v Poděbradech v prostorách Gymnázia Jiřího z Poděbrad, konkrétně v pátek 3. 4. 2020 studentský turnaj tříčlenných družstev a v sobotu 4. 4. 2020 turnaj pro veřejnost, který je prvním živým turnajem seriálu HALAS ligy 2020. Turnaj nebude uspořádán v tomto termínu v případě, bude-li nařízení o uzavření škol pokračovat do této doby. Dojde-li k obnově výuky na školách, budeme společně se školou informovat, zda se turnaj uskuteční v plánovaném či náhradním termínu.

I přes momentální uzavření škol a nejasnosti ohledně vývoje celé situace bychom chtěli zájemce o poděbradské klání pro veřejnost (v sobotu 4. 4.) požádat, zda by se mohli obvyklou cestou přihlásit k účasti v turnaji pomocí přihlašovacího formuláře. Informace o přihlášených pomůže organizátorům a nám všem sdělit, jaký je o turnaj zájem a jak se k celé situaci postavit. V případě přihlášení k turnaji v Poděbradech nebude strháváno startovné z kreditu hráčů, k tomuto kroku dojde až po definitivním potvrzení, zda se turnaj může konat či ne, o čemž bychom vás informovali.

Vývoj celé situace nabírá nových směrů či změn každým dnem, prosím sledujte informace na našem webu a mějte pochopení ke krokům, které mohou následovat.

Přejeme, ať neztratíte touhu luštit a poznávat svoje schopnosti v jakékoli situaci,

Spolek HALAS (11. 3. 2020)