Pravidla MČRS 2019

Právo účasti

 • Kompletního programu hlavní soutěže jednotlivců se může zúčastnit kdokoliv, bez ohledu na věk a národnost. V souladu se soutěžním řádem HALAS bude mistrem ČR vyhlášen nejúspěšnější hráč s trvalým pobytem na území ČR.
 • Juniorského mistrovství ČR se mohou účastnit hráči narození v roce 1998 a mladší. Do samostatné kategorie J<21 budouzařazeny ročníky 1998, 1999 a 2000; do samostatné kategorie J<18 budou zařazeny ročníky 2001, 2002 a 2003; do samostatné kategorie J<15 budou zařazeni hráči narození v roce 2004 a mladší. Svou kategorii vyberte v přihlašovacím formuláři, při prezenci v den soutěže můžete být vyzváni k prokázání totožnosti a roku narození vhodným dokladem.
  Do samostatné kategorie S>50 budou zařazeni hráči narození v roce 1969 a dříve.
 • Jednotlivé kategorie se neliší zadáním, pouze samostatnou výsledkovou listinou. Účast v dílčí kategorii není v rozporu s účastí v hlavní kategorii.
 • Týmové soutěže se může účastnit libovolně sestavený čtyřčlenný tým, bez ohledu na věk a národnost. Zájem o účast v týmové soutěži projevte příslušnou volbou v přihlašovacím formuláři, čtyřčlenné týmy je možné sestavit předem (přihlašujte se ZDE) nebo až na místě.
 • Vložené soutěže v řešení logických úloh se může zúčastnit kdokoliv, bez ohledu na věk, národnost a bez ohledu na účast v ostatním programu. Máte možnost si vybrat ze dvou výkonnostních kategorií, kategorie A je určena pro zkušené řešitele, kategorie B pro nováčky či méně zkušené.
 • Společnou podmínkou účasti ve všech bodech je přihlášení (viz stránka Přihlašování), abychom pro vás měli dostatek soutěžních materiálů. Dospělí účastníci platí startovné, hráči narození v roce 1998 a mladší se mohou účastnit všech soutěží během dvoudenního programu zdarma.

Pravidla soutěží

 • Hlavní soutěž jednotlivců se bude skládat z šesti kol základní části a playoff. Do vyřazovací fáze postoupí sedm nejlepších hráčů po základní části. O konečném pořadí ostatních hráčů rozhoduje součet bodů ze základní části, o konečném pořadí postupujících rozhoduje průběh playoff, v němž bude zohledněn bodový zisk ze základní části.
 • Juniorské mistrovství se bude skládat ze tří kol, která proběhnou v sobotu 8. 6. 2019 dopoledne. O konečném pořadí v jednotlivých kategoriích rozhoduje součet bodů za tato tři kola. Výsledky budou vyhlášeny v sobotu odpoledne.
 • V rámci závěrečného vyhlašování v neděli odpoledne oceníme také nejlepší výkony v kategoriích J<15, J<18, J<21 a S>50 mezi účastníky hlavní soutěže. O pořadí rozhodne součet bodů ze základní části.
 • Do celkového pořadí týmové soutěže se započítávají výsledky tří týmových kol a výsledky playoff soutěže týmů, kam postupují 4 nejlepší týmy.
 • Vložená soutěž v řešení logických úloh je představována dvěmi soutěžními koly. Hráči si budou moci vybrat ze dvou výkonnostních kategorií A a B.
 • Pořadatelé si vyhrazují právo upřesnit, doplnit a definitivně vyhlásit pravidla na místě, před začátkem soutěží.

Podrobnosti

 
Rozhodování v soutěži

Základním podkladem pro rozhodování v soutěži je Soutěžní řád HALAS.

První instancí, která se bude zabývat vašimi řešeními, je sbor hodnotitelů pracující v zázemí soutěže. Povinností hráče po vrácení opravených archů je kontrola, zda hráč souhlasí s hodnocením jednotlivých úloh a celkovým bodovým součtem. V případě nejasností nebo nespokojenosti se můžete obrátit na vedoucí sboru hodnotitelů, která s vámi situaci vyřeší.

Druhou instancí, v případě nespokojenosti s prací sboru hodnotitelů, je rozhodčí turnaje delegovaný výborem HALAS. Jeho případné opravné rozhodnutí je konečné na místě soutěže. V případě trvající nespokojenosti je poslední instancí pro odvolání výbor HALAS, který má pravomoc dodatečně upravit výsledky soutěže.

Hodnocení úloh

Hráči a týmy řeší jednotlivé úlohy, které jsou samostatně hodnoceny a každé z nich přísluší určitý počet bodů. Nárok na tyto body vzniká v případě, že jsou všechna políčka obrazce vyplněna v souladu se zadáním. V případě chyby, jakkoliv rozsáhlé, nezískáte za danou úlohu body žádné. Výjimku tvoří úlohy, u kterých je možnost částečného bodového zisku (což bude zdůrazněno v zadání úlohy a také pořadateli před počátkem kola). U takových úloh získáváte body i za ne úplně kompletní řešení (např. za každý správně vyluštěný čtverec 3×3, dílčí úlohu a pod.)

Časový limit a Časová bonifikace

Každé kolo má určen časový limit, který bude před začátkem kola vyhlášen. Časový odpočet bude veřejně promítán s tím, že hráči budou slovně upozorněni několikrát během kola, kolik času zbývá do jeho konce. V okamžiku vypršení časového limitu musí všichni hráči okamžitě přestat vyplňovat řešené úlohy. Prohřešek proti tomuto pravidlu (společně s dalšími zásadami fair play) může být v krajním případě trestán vyloučením ze soutěže.

V případě kompletního řešení všech úloh před vypršením časového limitu je možné odevzdat soutěžní archy a přihlásit se tak o časovou bonifikaci. Doporučeným postupem je zvednutí ruky a hlasité vyslovení vlastního jména, případně slova „Hotovo“.

V soutěži jednotlivců bude za každou započatou minutou navíc, před kterou hráč odevzdá správně vyřešené úlohy, započítán bonus 10 bodů, v týmové soutěži za každou započatou minutu 40 bodů. Ve sprintovém kole jednotlivců bude pro nejrychlejších 5 udělen navíc rychlostní bonus 25-20-15-10-5 bodů pro 1.-2.-3.-4.-5. nejrychlejšího v pořadí, v týmovém sprintovém kole bude bonus pro nejrychlejší 3 týmy 60-40-20 bodů pro 1.-2.-3. nejrychlejší v pořadí.

Pokud hráč či tým odevzdá řešení před časovým limitem s chybou, nebude mu bonus uznán, taktéž nedostane body za nesprávně vyřešené úlohy. Výjimku tvoří sprintová kola, kdy při 1 drobné chybě získá hráč či tým 75 % bonusu, ale nedostane body za nesprávně vyřešenou úlohu, ani nemá nárok získat rychlostní bonus, pokud by byl mezi nejrychlejšími.

Celkové výsledky juniorského mistrovství

Celkové výsledky mistrovství ČR juniorů, ve třech kategoriích J<15, J<18 a J<21 let, se sestavují jako součet bodových zisků v prvních třech kolech včetně časových bonifikací.

Výsledky základní části hlavní soutěže

Celkové výsledky základní části mistrovství ČR 2019 se sestavují jako součet bodových zisků ze všech kol soutěže jednotlivců včetně časových bonifikací. Tato tabulka slouží jako podklad pro postup do playoff, pro ostatní hráče určuje jejich výsledné pořadí v mistrovství. Dále podle této tabulky vyhlásíme nejlepší výkon hráče mladšího 15, 18 a 21 let a nejlepší výkon hráče staršího 50 let.

Playoff soutěže jednotlivců

Do playoff soutěže jednotlivců postupuje 7 nejlepších hráčů po základní části (bez ohledu na věkovou kategorii či národnost). V případě bodové shody postoupí do playoff všichni hráči se stejným bodovým ziskem jako 7. v pořadí. Prvním kolem playoff je semifinále pro hráče na 4. až 7. místě. Ze semifinále postoupí vítěz do finále, kam mají přímý postup hráči z 1. až 3. místa po základní části.

Bodový odstup mezi 1. a 7. hráčem základní části bude poměrným způsobem rozpočítán do bodových odstupů, s kterými půjdou hráči do playoff. Hráč, který postoupil ze semifinále, začíná ve finále s časovým odstupem dle bodů hráče na 4. místě základní části.

Sada úloh pro každé kolo playoff bude určena výběrem dle preferencí hráčů. Pro semifinále a finále je shodně připraveno 9 typů úloh (viz seznam úloh). Systém je složen z kroků, kdy hráči určují, které typy úloh se luštit nebudou a které naopak budou. Při výběru úlohy pro dané kolo playoff hráč zároveň rozhodne, kolikátá v pořadí bude daná úloha řešena.

Výběr úloh v semifinále bude proveden následujícím postupem:

7. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který bude vyřazen;
6. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který bude vyřazen;
5. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který se bude luštit;
4. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který se bude luštit;
5. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který bude vyřazen;
4. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který bude vyřazen;
7. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který se bude luštit;
6. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který se bude luštit;

Výběr úloh ve finále bude proveden následujícím způsobem:

4. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který bude vyřazen;
3. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který bude vyřazen;
2. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který se bude luštit;
1. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který se bude luštit;
2. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který bude vyřazen;
1. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který bude vyřazen;
4. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který se bude luštit;
3. hráč podle pořadí označí typ úlohy, který se bude luštit;

Úlohy playoff (semifinále a finále) budou řešeny po jedné dle pořadí určeného hráči. Své řešení hráči odevzdávají rozhodčímu, který během 60 sekund posoudí jeho správnost a vydá hráči další úlohu nebo nesprávně vyřešenou úlohu k opravě. O pořadí rozhoduje počet úloh správně vyřešených v časovém limitu, v případě shody čas posledního správného odevzdání, v případě shody pořadí v základní části. Výsledky playoff určí, kdo se stane Mistrem České republiky v sudoku, stejně tak rozhodnou o konečném pořadí hráčů na 2. až 7. místě.

V případě bodové shody 7. a 8. hráče (popřípadě více hráčů, kteří ze 7. místa postoupili do playoff) bude možnost výběru úloh před playoff určena pouze tomu, který má nejvyšší bodový zisk v jednom ze 6 kol základní části. Obdobně v případě bodové shody na 3. a 4. místě, postoupí přímo do finále hráč, který má nejvyšší bodový zisk v jednom ze 6 kol základní části.

Výsledky týmové soutěže

Celkové výsledky týmové soutěže se sestavují jako součet bodových zisků týmu ve všech 3 týmových kolech (včetně časových bonifikací) a výsledků playoff týmové soutěže.

Do týmového playoff postupují čtyři nejlepší týmy na základě dosažených bodových zisků ze 3 kol týmové soutěže. V případě bodové shody na 4. a 5. místě (příp. dalším), postoupí do finále tým, který má nejvyšší bodový zisk v jednom ze 3 kol základní části týmové soutěže.

Playoff týmové soutěže

Úloha ve finále týmové soutěže bude mít charakter úlohy „weakest link“ (tj. tým je silný tak, jak jeho nejslabší článek). Čtyři členové každého týmu začínají luštit sami každý jednu tabulku 9x9, po jejímž správném vyřešení mohou přejít na finalový stůl, kde budou řešit tabulku tvaru Duodoku (tj. dvě tabulky 9x9 navzájem spojené 9. čtvercem tabulky první s 1. čtvercem 3x3 tabulky druhé).

Tabulka 9x9, kterou budou hráči řešit samostatně, se bude skládat z 9 typů úloh, pro každý čtverec 3x3 platí pravidla jednoho typu úlohy. V tabulce bude zadáno 9 čísel, každé z čísel 1 až 9 právě jednou, v každém čtverci 3x3 právě jedno číslo. Pro vyřešení tabulky musí hráči určit, který čtverec odpovídá kterému typu úlohy. Za tímto účelem budou k tabulce přiloženo 9 dílků v podobě čtverců 3x3, kde budou zakresleny značky odpovídající danému typu úlohy. Hráči u samostatných stolů odevzdávají své řešení rozhodčímu, který během 60 sekund posoudí jeho správnost a vydá pokyn, že se hráč může posunout k finalovému stolu, pokud úlohu správně vyřešil, nebo vydá nesprávně vyřešenou úlohu k opravě.

Úloha finalového stolu – Duodoku - se skládá z 18 čtverců 3x3, z nichž každý odpovídá jednomu typu úlohy a přitom platí, že všechny typy úloh se již vyskytly ve dvou ze 4 tabulek hráčů na samostatných stolech (viz seznam úloh). Hráči od samostatných stolů budou přecházet k finalovému stolu vždy se svými vyluštěnými úlohami. Dále platí, že stejný typ úlohy se nachází v rámci tabulky 9x9 na stejném místě na obou samostatných stolech, stejně tak na stole finalovém (v horní či dolní tabulce). Jedno z čísel v rámci čtverců 3x3 stejného typu úlohy z obou samostatných stolů je na identické pozici a toto číslo patří na totožné místo i ve čtverci 3x3 úlohy finalového stolu. Jestli číslo patří do čtverce 3x3 horní nebo spodní části finálové tabulky, bude na finalovém stole i u jednotlivých úloh jasně určeno.

Hráči u finalového stolu své řešení odevzdávají rozhodčímu, který během 60 sekund posoudí jeho správnost. O pořadí rozhoduje čas dokončení úlohy finalového stolu, dále počet správně vyřešených čtverců, posléze čas příchodu lidí na finálové stůl od posledního hráče.